კრიოვაკი სილდეიერ კაუსტიკი

კრიოვაკი სილდეიერ კაუსტიკი

კრიოვაკი სილდეიერ კაუსტიკი - კომპანია სპეციალიზირდება შესაფუთი საშუალებების წარმოებაში. მისი ქარხნები განთავსებულია : რუსეთში, უკრაინაში, იტალიასა და სხვა ქვეყნებში.

აღნიშნულ კომპანიასთან ვთანამშრომლობთ 2009 წლიდან.