კომპანიის შესახებ

„შვიდი მითი“ დაარსდა 2009 წელს, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია ხორცისა და ხორცპროდუქტების თევზისა და თევზის გადამამუშავებელი, ასევე ნახევარ ფაბრიკატების წარმოებისათვის საჭირო ინგრედიენტების იმპორტსა და რეალიზაციაზე, ასევე დაიმატა შესაფუთი მასალები და სადენზიფექციო სარეცხი საშუალებები.

2014 წელს კომპანიამ დაიწყო ახალი მიმართულება: წარმოებებისათვის ყველა საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და სათადარიგო ნაწილების რეალიზაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობენ მაღალი კვალიფიკაციის ადგილობრივი თანამშრომლები და მოწვეული უცხოელი ტექნოლოგები .

ამ დარგშიც კომპანია არის მსოფლიო ლიდერების ოფიციალური დილერი საქართველოს და ნაწილობრივ ამიერკავკასიისა და შუა აზიის ბაზარზე.

უკვე ძალიან ბევრ ქვეყანაში მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოში კომპანია "შვიდი მითი" და მისი გუნდი ასოცირდება სანდო და წარმატებულ პარტნიორ და კომპანიად.