კომპანია „შვიდი მითი“-ს ვიზიტი კომპანია “Sealed Air” -ში

 კომპანია „შვიდი მითი“-ს კომერციული დირექტორები, 2019 წლის  სექტემბრის თვეში, საქმიანი ვიზიტით ეწვივნენ კიევს ,კერძოთ კომპანია "Sealed Air" -ს, სადაც პრაქტიკაში აითვისეს და შეისწავლეს ის სიახლეები და ტექნოლოგიები, რომლებსაც გაეცნენ აგვისტოს თვეში პოლონეთში ვიზიტის დროს.

 სიახლეები ეხება: ნედლი ხორცისა და ქათმის შეფუთვას, მათი ვადების გახანგრძლივებასა და ჰიგიენის დაცვას, მას შემდეგ, რაც პროდუქტი დახლზე მოხვდება გასაყიდად.

კომპანია „შვიდი მით“-მა აღნიშნული სიახლეების დანერგვის პროცესი  საქართველოში უკვე დაიწყო.